Garantie bepalingen van

Design Outdoor Kitchen

Garantie:

Jouw Design Outdoor Kitchen is met de grootst mogelijk zorg geproduceerd.
Wij garanderen je een product vrij van roest, krassen en productiefouten.
Ook garanderen wij de werking van de onderdelen voor het doel waar het betreffende onderdeel voor ontworpen is.
Uiteraard zijn op jouw overeenkomst met Design Outdoor kitchen en je aangeschafte product de wettelijke bepalingen hieromtrent van toepassing.

Overdraagbaarheid:

De garantie is niet overdraagbaar en is alleen van toepassing op de overeenkomst tussen de eerste eigenaar en Design Outdoor kitchen.

Duur van de garantie:

Op de constructie en materialen van jouw Design outdoor kitchen geldt een garantie van 3 jaar.
Op gecoate onderdelen, mits goed onderhouden, geldt een garantie van 2 jaar op roestvorming van binnenuit.
Op slijtagegevoelige onderdelen wordt buiten constructie en/of materiaalfouten geen garantie verleend. Dit geldt voor: Werkbladen, Stelpoten, Wielen, Toolracks, Ashplates, Planken, montagematerialen, scharnieren en aanslagen.

Uitsluiting van garantie:

  1. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van jouw design outdoor kitchen (inclusief accessoires en add-ons) niet overeenkomstig gebruiksdoel.
  2. De design outdoor kitchen (inclusief accessoires en add-ons) niet onderhouden is volgens de richtlijnen zoals vermeld in de handleiding.
  3. Schade aan, of door, Aanpassingen, modificatie of onjuist gemonteerde (al dan niet van Design Outdoor Kitchen) onderdelen en accessoires.
  4. Ontbreken van getekend oplever/plaatsingsbewijs of koopovereenkomst.

Aanvullend is Design Outdoor Kitchen uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor (gevolg)schade door:

  1. Modificaties aan jouw design outdoor kitchen (inclusief accessoires en add-ons).
  2. Schade of defecten als gevolg van een ongeval, misbruik of onzorgvuldigheid van de gebruiker.
  3. Gevolgschade of roestvorming door niet (tijdig) repareren van beschadigingen.
  4. Schade door commercieel gebruik van jouw design outdoor kitchen (inclusief accessoires en add-ons).
  5. Arbeidloon voor het vervangen of verwisselen van design outdoor kitchen (inclusief accessoires en add-ons), of onderdelen hiervan.

Beschikbaarheid onderdelen:

Onderdelen voor jouw design outdoor kitchen zijn in beginsel binnen de garantieperiode beschikbaar voor vervanging als door Design Outdoor Kitchen is vastgesteld dat het betreffende onderdeel voor garantie/vervanging in aanmerking komt. Design Outdoor Kitchen draagt in deze gevallen ook de kosten voor verzending, (de-)montage en plaatsing.

Indien het betreffende onderdeel niet meer beschikbaar is, dan zorgt Design Outdoor Kitchen voor een vergelijkbaar alternatief.

Bij het verstrijken van de garantieperiode zijn alle kosten verbonden aan het vervangen van een onderdeel voor rekening van de eigenaar.

Contact over garantie en service:

Uw garantieaanvraag indienen kan via service@designoutdoorkitchen.nl